Affiliate-kumppanisopimus 0.4

Kumppani sitoutuu käyttämään lain ja hyvän tavan mukaisia menetelmiä markkinoidessaan kumppanuusohjelmaan kuuluvaa verkkokauppaa ja sen tuotteita.

Kumppanuusohjelman tarjoaja antaa kumppanin käyttöön verkkosivuillaan “affiliate area” alueen, josta löytyvät myyntitilastot ja markkinointimateriaali.

Kumppanuusohejlman tarjoaja maksaa kumppanille toteutuneesta myynnistä 15% komission

Maksettavasta komissiosta vähennetään purkautuneet kaupat, joiden summa on palautettu tai palautetaan asiakkaalle. Mikäli purkautuneesta kaupasta on jo maksettu kumppanille komissio, purkautuneeseen kauppaan liittynyt komissio vähennetään tulevista komissioista.

Mikäli kumppanin kautta tulevista kaupoista merkittävä osa päätyy kaupan purkautumiseen tai kauppoihin liittyy maksuvälinepetoksia tai muuten epäselviä maksuja, kumppanisopimus ja kumppanuus ja kaikki sen myötä kumppanuusohjelman tarjoajalle syntyneet velvoitteet raukeavat välittömästi ilman eri ilmoitusta mukaan lukien velvollisuus maksaa komissioita.

Toteutuneet myynnit maksettavaksi tulevine komissioineen todetaan “affiliate area”:an myyntitilastoista ja nämä ovat lopulliset luvut. Myynnin on oltava todellista ja toteutunutta myyntiä, josta myyjä on saanut todellisen maksusuorituksen. Keinotekoisesti muutetut tai esimerkiksi tietomurrosta johtuen vääristyneet luvut tai luvut, joita on tahallisesti vääristetty esimerkiksi teknisin keinoin, eivät ole päteviä.

Komissioihinsa liittyvät verot ja muut verojen luonteiset maksut maksaa aina ja poikkeuksetta kumppani. Kyseessä on liikesuhde ja molemat osapuolet toimivat joko yrityksen edustajana tai ammatinharjoittajana. Kumppanuusohejlma on avoin ainoastaan yrityksille ja ammatinharjoittajille, yksityishenkilönä kumppanuusohjelmaan liittyminen on kielletty ja mikäli näin havaitaan tapahtuneen, kumppanisopimus ja kumppanuus ja kaikki sen myötä kumppanuusohjelman tarjoajalle syntyneet velvoitteet raukeavat välittömästi ilman eri ilmoitusta mukaan lukien velvollisuus maksaa komissioita.

Osapuolten välille ei synny tai siirry kumppanuusohjelman myötä mitään muita oikeuksia tai velvotteita, kuin tässä on mainittu.

Kumppanuusohjelman tarjoajalla on oikeus lakkauttaa kumppanuusohjelma koska tahansa. Siinä tapauksessa myös komissioiden maksaminen lakkaa.

Kumppanuusohjelman tarjoaja ei ole vahingonkorvausvelvollinen missään tapauksessa kumppaneille. Vahingonkorvausvelvollisuutta ei voi esimerkiksi syntyä mm. mikäli verkkokauppa suljetaan tai mikäli verkkokauppa on väliaikaisesti poissa käytöstä tai mikäli verkkokaupan tai kumppanuusohjelman toiminnassa esiintyy tekninen häiriö. Esimerkit eivät poissulje eivätkä rajaa millään tavoin muita tilanteita.

Molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus koska tahansa.

Ainoastaan sopimuksen uusin veriso on voimassa ja sitä sovelletaan kaikkiin kumppaneihin riippumatta affiliatetilin rekisteröintiajankohdasta. Kumppani on velvollinen tarkistamaan sopimuksen nykyisen version riittävin aikavälein.

Tämä sopimus on päivitetty 27.11.2016